Năm 2010 trôi qua, trôi đi như những năm khác. Hình như ai cũng đếm thời gian, đếm bằng cách tổng kết năm cũ, tâm sự năm mới... Khắp nơi trên thế giới, con người có nhu cầu đón năm mới theo sở thích, phong tục của họ.

Từ xa xưa, con người đánh dấu các sự kiện theo quy luật thời tiết, khí hậu gọi là Mùa, và con người gọi tên thời gian là Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Con người đặt tên Thời gian theo những chu kỳ vòng quay của trăng, sao hay mặt trời. Từ khi con người biết đếm số, con người gọi tên thời gian bằng Số, ví dụ tên thời gian là "năm 2010".

Con người thường đếm sự sống chết của mình, và đặt tên thời gian là Tuổi.  Mỗi tuổi qua đi nghĩa là con người phải trải nghiệm thăng trầm. Và con người gọi tên thời gian là Quá khứ - Hiện tại - Tương lai.

Con người lắng nghe hơi thở trong "tích tắc"... có đơn vị nhỏ như hơi thở để đo đếm thời gian trong "tích tắc", và con người đặt tên cho thời gian là Giây (60 giây = 1 Phút).

Sống chết là tại hơi thở đang còn hay đã hết. Ranh giới giữa sống và chết là hơi thở trong tích tắc.  Thời gian không có ranh giới giữa sống và chết như thế, một giây hay triệu giây thì vẫn là thời gian.

Thời gian không trôi, và thời gian cũng không đứng lại. Thời gian là hư vô, bất động. Chỉ bởi vì con người và vạn vật chuyển động - trôi lướt qua thời gian, thế nên “thời gian trôi” vào quá khứ,  thời gian mùa nối mùa, tuổi dồn tuổi... Con người cứ thế mà đếm thời gian cho đến khi buông hơi thở cuối cùng.

Nếu như ai đó nói “tôi không có thời gian để làm việc này”, đó là câu nói trừu tượng, không đúng sự thật hiện hữu. Sự thật là bởi ai đó không có sức khỏe để làm việc này, không có tiền bạc để làm việc kia, hay con người không còn tâm trí để làm việc đó… Chỉ tại con người bị giới hạn năng lực để ôm đồm thêm nhiều việc đồng thời.

Thời gian trôi nhanh hay chậm? Đó chỉ là cảm giác của con người.

Mỗi người có cảm giác thời gian trôi nhanh hay chậm là phụ thuộc vào sự Chuyển động và Làm việc của mình; Thời gian trôi nhanh hay chậm phụ thuộc ở độ Tuổi; Thời gian trôi nhanh hay chậm phụ thuộc vào Hơi thở.v.v…

Thời gian là gì? Có bao giờ bạn chợt nghĩ: Thời gian không là gì cả, thời gian không tồn tại, và không có thời gian. Sự im lặng hư vô, bất tận ấy được con người gọi tên là Thời Gian.

Bạch Tầm Xuân